GATE ADMINISTRATIVA
2007

místo: Praha 5 – mezi ulicemi Plzeňskou, Kartouzskou
klient:  Immoconsult
studie: -
realizace: 2007
kapacita: kanceláře – plocha 10.300 m², 119 parkovacích míst

Na začátku 90.let byl založen dobře urbanismus nového Smíchova: pravoúhlé ulice a bloky, které navazují na původní. Bloky jsou tvořené různými domy. Tak je také Smíchov realizován. Parcela Gate se z takového schématu vymyká: je nepravidelná, vymezená křivkami mostních ramp, a navíc na ní je jedna z původních staveb – Ringhofferova vila. Parcela je na okraji zástavby, přes ulici je zelený kopec – Sacré Coeur. Urbanistické schéma počítalo i na území Gate s blokem domů.

Chtěli jsme se zapojit do celkové koncepce. Nechtěli jsme jít proti ní. Museli jsme reagovat na zvláštní vlastnosti území Gate. Chtěli jsme nechat vidět vilu a kopec. Blok by je uzavřel a oddělil od Plzeňské ulice. Okolí koneckonců není tvořeno jen bloky: nedaleké Ženské domovy jsou křídla domů.

Navrhli jsme tři paralelní domy, které směrem do Plzeňské ulice nevytvářejí hradbu, umožňují pohled na zelený kopec a Ringhofferovu vilu. Studie začala krystalizovat, podařilo se nám návrh prosadit a získat územní rozhodnutí. Pak o jeden z trojice domů – u Radlické ulice projevila zájem hotelová společnost. Dům jsme upravili na hotel IBIS a realizovali ho.

Další dva domy koupila rakouská společnost Immoconsult. Regulativy území určily velikost hmot seřazených do dvou rovnoběžných domů (v souladu s třetí hmotou – hotel IBIS), propojených ve střední části trojpodlažní prosklenou vstupní halou a patry s administrativními plochami.

Hala, spojující oba domy, je do třetího patra prosklená, tak je možný průhled z Plzeňské ulice na vilu. Ringhofferova vila tím získala. Přirozeně, že investor požadoval, aby budova splňovala dispozičně a technicky vysoké nároky na pronajímatelné kanceláře. Taky chtěl dům, který bude odlišný od domů v okolí.

Prostor uvnitř je flexibilní, každé patro je rozděleno na čtyři samostatné úseky se svým sociální vybavením, ale přitom je možno je spojit. V přízemí jsou komerční prostory, restaurační provozy, dvě patra podzemního parkování. Je tu blízkost u metra, napojení na dopravu – takže to všechno jsou aspekty, které hrají pro volbu tohoto objektu. Považuji toto místo za velmi dobré.
Architektonicky tvoří dům do druhého patra stříbrná kostka a na ni jsou s vysunutými barevnými parapety nasazena další tři patra, plující nad okolním
parterem, viditelná od křižovatky Anděl a tvořící vyvrcholení Kovářské ulice.

Administrativní budova má fasádu skleněnou, ale čtyřbarevnou. Barvy nejsou typové, ale speciálně pro nás namíchané podle kompozice Báry Křivské.
Chtěli jsme, aby celé území Gate mělo svého ducha, příbuznou barevnost a materiálovou různost. A aby od metra byly domy vidět.
c3yd3l-ahk_gat_01.jpgotq4l8-ahk_gat_02.jpg8sbn2l-ahk_gat_03.jpgudeg5p-ahk_gat_04.jpg