GENNET
2016

místo: Praha 7 – Holešovice
klient: Gennet Letná 
studie: 2011
realizace: 2016
kapacita: 590m² kancelářské plochy, 6 ordinací + sesterny, administrativní zázemí – 490m², 19 pokojů – 580m², 16 parkovacích stání

Klinika je v Praze 7 – Holešovicích v ulici Kostelní u východní hranice Letenských sadů. Okolní zástavba jsou veřejné stavby – Národní Zemědělské Muzeum, Gymnázium. V blízkosti Ministerstvo Vnitra ČR, Národní technické muzeum. Na vlastním řešeném pozemku je stávající budova Kliniky sv. Klimenta.

Požadavek stavebníka – provozní napojení přístavby na stávající dům v úrovni vstupu a 3NP, kde jsou ve stávajícím domě zákrokové sály.

Přístavba má přibližně obdélníkový půdorys. Propojení se stávající klinikou je ze severu v úrovni 1NP – vstupu a v úrovni 3NP. Propojení je prosklenými krčky. Dům má 4NP a ustupující technické a plochou střechu. 1NP je vyjma schodiště, propojovacího krčku a výtahu volné – stojí na sloupech. Pod domem ve venkovním prostředí parkují auta. Úroveň vstupního podlaží navazuje na vstupní podlaží stávajícího domu.

Foto: Salim Issa
4ilroq-ahk_gen_01.jpgadcp47-ahk_gen_02.jpguuglry-ahk_gen_03.jpg87dbap-ahk_gen_04.jpgyzp14f-ahk_gen_05.jpg