NA KNÍŽECÍ
2011

místo: Praha 5 – Na Knížecí
klient: -
studie: 2011
kapacita: 24.850 m² kancelářské plochy – retail, služby, kanceláře, 180 – 350 parkovacích stání

Měřítkem pro navrženou zástavbu je stavba Ženských domovů – je v podobné konfiguraci – podobně velký pozemek obklopený rušnými komunikacemi. Ženské domovy mají půdorys H – na bocích otevřené polodvory.

Navrhujeme, vzhledem k velkému zatížení okolních komunikací dopravou, dva rovnoběžné podélné domy, které svou hmotou odcloní prostor mezi nimi od hluku, prachu. Mezi nimi vznikne veřejný prostor se zelení, vodními prvky, posezením pro cestující, zaměstnance i návštěvníky nových domů.

Jedná se o dva samostatné domy, které mají propojené podzemní garáže. Domy mají 6NP a 3PP (alternativně 4PP). Strojovny jsou na střechách domů.
Východní část domu je o patro nižší – důvodem je odstup od bytového domu severně od ulice Ostrovského.

V přízemí domů jsou obchodní plochy, nadzemní podlaží jsou univerzální – provozně vyhovují kancelářím i jiným funkcím – sídla veřejné správy, knihovna, mediatéka apod. Parkování a technické místnosti v suterénech.

Přízemí má menší půdorysný rozměr než typová patra, která jsou překonzolovaná. Konzoly vytváří po obvodu domu zastřešené chodníky – u severního chodníku budou kryté výstupy z busů, na jihu zastávka tramvaje a autobusů. Na západní straně je konzolou krytý upravený výstup z metra a pěší propojení k zastávce tramvají.

Stavba nemusí nutně být objemovou dominantou prostoru. Dominantní je svou polohou na křížení dopravních tras (metro, busy, tramvaje). Tím zcela přirozeně přitáhne život a stane se ústředním bodem okolí.
yki5py-ahk_knc_01.jpgtrcj9q-ahk_knc_02.jpgswx3za-ahk_knc_03.jpg