PONAVIA PARK
2014

místo: Brno – roh ulic Střední a U červeného dvora
klient: Trikaya
studie: 2014
kapacita: 19.000 m² kancelářské plochy, 1.600 m² komerční plochy, 195 parkovacích stání

Kancelářský dům sestává ze dvou: Nárožní věže A1 a nižšího domu A2. Oba domy mají jiný charakter, polohu a výšku. To se projevuje nejen na výšce, ale i na fasádě.

DŮM A1
Rohový kancelářský dům A1 – věž: má 2 suterény a 12 nadzemních podlaží.

Mezi bytovým domem a rohovou věží je dvoupatrová pasáž do piazzy před vstupem. Nad průchodem jsou dvě patra kanceláří.

Dvoupatrová vstupní hala je přístupná i z ulice Střední. Ze vstupní haly je přístup k výtahům a schodištím jak věže A1, tak i nižší části A2. Hlavní vstup je vstupním karuselem z piazetty i od ulice střední. Do vstupní haly je přístup z garáže schodištěm a výtahem. Je tedy zajištěno, že všichni z podzemní garáže přijdou před recepci. Protože ale v obou domech je evakuační výtah, který jede až do podzemních garáží, je zde stále možnost pro některé klienty vyjíždět přímo z garáže (omezení kartou).

Fasáda domu je prosklená se zasklením trojsklem na celou výšku patra. Kvůli výšce a větru nenavrhujeme vnější stínění žaluziemi nebo textilními roletami, navrhujeme vnitřní stínění. Prosklení bude sklem se sníženou propustností slunečního záření. Fasádní prvky budou bílé. Architektonické prvky – věž a konzola v horních 3 patrech budou zdůrazněny černými bondovými prvky, vystupujícími před fasádu.

DŮM A2
Nížší kancelářský dům A2 má 2 suterény a 5 nadzemních podlaží. Na části půdorysu střechy navrhujeme velkou zasedací místnost v 6.NP.

Fasáda domu bude zcela odlišná od domu A1. Vykonzolovaná 3 podlaží budou mít parapety. Parapety budou betonové, opatřené zateplením. V čelech do ulice a dvora budou obloženy dřevem. V dalším stupni projektu bude tento obklad specifikován. Čela budou rámována tmavošedým bondem.

Fasáda přízemí bude s velkoplošným prosklením – v přízemí se předpokládají nájemní prostory do ulice, případně kantýna pro zaměstnance do dvora. V patře nad přízemím bude prosklená fasáda na celou výšku podlaží. Prosvětlí se tak kancelář pod 3m konzolou, budova dostane vyšší řád a zdůrazní se konzoly. Okna na osluněných fasádách budou opatřena vnějšími žaluziemi.
c3oez5-ahk_pon_adm_01.jpgx8tnh1-ahk_pon_adm_02.jpg