PROSEK G
2015

místo: Praha - Prosek
klient: Finep 
studie: 2013
realizace: 2015
kapacita: 5726 m² bytové plochy ve 100 bytových jednotkách o velikostech 1+KK až 4+KK, 81 parkovacích stání

Výrazným architektonickým prvkem na fasádě budou nosné sloupy podnože. Garážová podnož je užší, než bytová patra. Ze statických důvodů navrhujeme v PP rozšiřující se sloupy, které rozdíl šířky pater přenesou. Tyto sloupy budou jako břity vystupovat z obrysu 1 a 2PP. Budou rytmizovat fasádu, ozvláštní ji. Mezi těmito betonovými sloupy budou gabionové stěny – kontrast hladkého betonu, hrubého gabionu. Rozšiřující se podnož, na ní sedí hmota bytů
w6tybs-ahk_pr1g_01.jpgprgksp-ahk_pr1g_02.jpg