PROVOZNĚ ADMINISTRATIVNÍ AREÁL PRE
2015

místo: Praha 6 – Otevřená
klient: PRE, Voltcom
studie: 2015
realizace:
kapacita: 1.800 m² užitná plocha, 24 parkovacích stání

Objemová ověřovací studie.
Třípodlažní dům obdélníkového půdorysu.
V parteru do ulice Otevřená bude fasádu domu tvořit stěna, která se táhne po celé délce parcely. Stěna sceluje dům
s pozemkem – definuje rozhraní areálu a ulice. Zároveň cloní provozní a parkovací dvůr areálu ve směru z ulice.
Nad stěnou se budou pohledově uplatňovat stromy umístěné ve dvoře.
xzd1ro-ahk_voltcom_01.jpg6zw6on-ahk_voltcom_02.jpgtgc5ur-ahk_voltcom_03.jpgispzoj-ahk_voltcom_04.jpg