RD TRNĚNÝ ÚJEZD
2015

místo: Trněný Újezd
klient: soukromý investor
studie: 2013
realizace:

Stávající objekt se stává ze dvou částí, a to přízemního domu z roku 1837 se sedlovou střechou a dvoupodlažního domu s plochou střechou z roku 1937. V návrhu jsme se snažili zachovat ráz domu, který byl postupně budován předky rodiny, a proto jsme se rozhodli stávající objekty, co v největší míře zachovat. Jako nejvhodnější se nám jeví expandovat s hmotou přístavby směrem na jih do zahrady. Na jednopodlažní část objektu navazuje nově vybudovaná jednopodlažní zimní zahrada. Původní krov přízemního objektu bude nahrazen krovem novým, který bude mít hřeben posazen výš oproti stávajícímu. Na dvoupodlažní část původního objektu navazuje dvoupodlažní přístavba, kterou nahrazujeme původní schodiště. Měřítkové navazuje hmota přístavby na stávající charakter objektu.

Soudobý architektonický výraz je podpořen kontrastem materiálů stávajícího objektu a nově navržených konstrukcí. Zatímco fasády stávajících objektů ponecháváme omítané, fasády přístavby navrhujeme obložit kamenem.
jk45ws-ahk_trn_01.jpgt4xsjo-ahk_trn_02.jpg56st4p-ahk_trn_03.jpgbl43de-ahk_trn_04.jpgvqcm93-ahk_trn_05.jpgbg7894-ahk_trn_06.jpg