REVITALIZACE NÁMĚSTÍ V HORNÍ PLANÉ
2017

místo: Horní Planá
klient: Město Horní Planá
studie: 2017

Náměstí v Horní Plané je dochované ve své středověké půdorysné stopě. Jeho podoba není zásadně narušená pozdějšími zásahy. Zásahy moderní doby na náměstí pochopitelně jsou, ale i nová zástavba dodržuje původní uliční čáru a žádná z novostaveb není dominantní. Mírně narušená struktura je v jižní části náměstí – otevřený prostor směrem k jihu do ulice Sídliště Míru. Na severní straně – vedle kostela je volná plocha v místě původních domů. Ta není problematická – pohledově je náměstí ukončené prudkým svahem a domem nad ním.

Přes své nesporné kvality má náměstí i své slabiny. Těmi jsou rozdělení náměstí frekventovanou silnicí č. 39 – Volary – Český Krumlov. Dále jsou to chybějící pěší vazby – ze spodní části náměstí ke kostelu a příčně v horní části náměstí. V problematickém stavu jsou povrchy náměstí a mobiliář.

Hlavním cílem návrhu je posílit prostor historického náměstí. Tím pomoci vytvořit podmínky pro aktivity města a jeho obyvatel. Úpravy náměstí vytvoří důstojné prostředí, které bude umožňovat bezpečný pohyb lidí, aut, cyklistů.
4u5d4b-ahk_pla_01.jpgm11ttp-ahk_pla_02.jpg9r61pa-ahk_pla_03.jpg