ZÁPADNÍ MĚSTO – ADMINISTRATIVA C1,2
2014

místo: Praha 13 – Náměstí Junkových
klient: Finep 
studie:
realizace: 2010
kapacita: 30.000 m² kancelářské plochy

Budova Vodafone dotvoří severní fasádu Náměstí Junkových. Laurinova ulice vlevo i městský park vpravo jsou o dvě patra výš než náměstí a jsou přístupné již hotovými schodišti. Rozdíl ve výškových úrovních má zásadní vliv na návrh budovy.

Hlavní vstup je z Náměstí Junkových, doslova pár kroků od výstupu z Metra. Vlastní budovu tvoří opakované E podél Laurinovy ulice, která je na náměstí kolmá. Do ulice má budova 5 kancelářských pater, do náměstí je o dvě patra vyšší – 7mi patrová. 3 kolmá křídla do parku jsou o patro nižší. Křídla kompozice EE korespondují s křídly protější budovy Siemens.

Vstupní hala má výšku 3 pater – 11metrů: vstoupíte z náměstí a proti vám je za recepcí dvojice eskalátorů přes dvě patra, které vás vynesou a proti sobě máte vnitřní ulici s jednacími místnostmi, kavárnou a firemním prezentačním sálem vpravo. Z ulice je přístup i do parku.

Na úrovni vstupu je vpravo kafeterie zaměstnanců a firemní obchod Vodafone, přístupné také přímo z náměstí. Nad kafeterií je tělocvična pro zaměstnance. Vlastní kanceláře jsou poměrně volně a v patrech – převážně typu open-space.

Dům C1 patří mezi energeticky úsporné domy. Dům bude certifikován v systému LEED v úrovni silver. Úspora energií začíná již u obvodového pláště, který vyhovuje doporučeným hodnotám tepelně technické normy. Dále je to snižování spotřeby elektrické energie chlazení pomocí chladících věží s vysokým faktorem COP včetně umístění vnějších žaluzií na fasádě, snižování spotřeb energie na osvětlení, spotřeby vody a to jak uvnitř domu pomocí šetrných baterií, tak i v exteriéru vhodným návrhem zeleně, který podstatně snižuje potřebu závlahy. Dům jako celek své technologie propojuje pomocí inteligentního řízení domu tak, aby jednotlivé technologie byly mezi sebou svázány a tím byla energetická náročnost domu co nejnižší.

Ekologie neznamená pouze snižování energetické náročnosti budovy. V budově je také myšleno na umístění prostoru pro cyklisty včetně sociálního zázemí, umístění parkovacích míst pro elektromobily včetně nabíjecí stanice.

Budova C2 je prodloužením C1, určeného pro Vodafone. Má také 3 křídla do parku. Vstup je z ulice, nevstupuje se tedy takovou monumentální halou jako do Vodafonu. Vnitřní uspořádání budovy tvaru E bude stejně kvalitní jako u C1. Počítáme však, že budou pronajímány menší plochy (až 5 nájemníků na patro)
no4o8t-ahk_zcac_01.jpg9bsc7w-ahk_zcac_02.jpg