ZÁPADNÍ MĚSTO - ÚZEMNÍ STUDIE PRO METROPOLITNÍ PLÁN
2018

místo: Praha 13 - Západní Město
klient: MHMP - OÚR
studie: 2018

Zadáním této studie je vytvořit podklad pro zadání ÚPČP – podrobnější vrstvu Metropolitního plánu – a to, v některých parametrech, až do podrobnosti regulačního plánu.
Územní studie přejímá a respektuje všechny regulativy stanovené pro lokalitu v návrhu Metropolitního plánu.
Součástí práce na územní studii bylo i veřejné projednání.
hysucv-ahk_zapmesto_01.jpg9nm0ik-ahk_zapmesto_02.jpgne9zg8-ahk_zapmesto_03.jpgt6mw8n-ahk_zapmesto_04.jpgiiej4p-ahk_zapmesto_05.jpg